Stef Masseur

Stef  (S.L.B.) Masseur werd lid in 1947 toen hij in Gemeentedienst kwam. 

1959 - 1961 Commissaris

1961 - 1963 Secretaris

1964 - 1968 Redacteur

1963 - 1971 Voorzitter (Hoofdbestuur VVGA, en van de voetbalafdeling)

Hij overleed na een kort ziekbed op 24 juli 1971 (als voorzitter) op 45-jarige leeftijd. Hij is in 1971 postuum tot erelid benoemd.  

Het In Memoriam geschreven door Piet Melchers:

 

De foto van Stef Masseur is helaas wat onscherp. Hier nog een foto van hem van het voltallige Hoofdbestuur uit 1963.

Ereleden Overzicht