Bridge Algemeen

Bij  VVGA is sinds enkele jaren weer een afdeling Bridge. VVGA is een omni-vereniging. Naast de afdeling bridge is een afdeling tennis en voetbal.

Het bridgen bij VVGA heeft vooral een recreatief karakter met onderlinge competities. Maar sinds een jaar nemen we ook, in bescheiden mate deel aan door de NBB georganiseerde competities.

Er zijn twee clubavonden in de week behoudens feestdagen en de periode tussen Kerst en Nieuwjaar.

Bridgeleraren verzorgen bridge lessen op verschillende niveaus.

Overzicht

Bridgeseizoen Het bridge jaar loopt van 1 oktober tot 30 september volgend jaar. Het bridge hoogseizoen loopt van 1 oktober tot 31 mei.
Clubavonden Donderdagavond en dinsdagavond: aanvang 19:45, een kwartier van te voren je aanmelden.
Clubcompetitie Op donderdagavond  en dinsdagavond vanaf 1 okt. t/m 31 mei.
Spel In de hoogseizoen wordt, bij voldoende belangstelling, gespeeld in twee lijnen; een snelle en een rustige lijn. De rustige lijn speelt 3 spellen in 30 minuten de snellere lijn 4 spellen. We spelen "paren".
Faciliteiten

Het bridgen wordt ondersteund met bridge-mates (niet altijd in de zomermaanden).

Op donder- en dinsdagen is er een bardienst in de kantine.

Website via de VVGA met een aparte categorie Bridge.

Aanwezigheid van een speciale box met bridgemateriaal voor het bridgen buiten de clubavonden en drives om. Aan het gebruik zijn enkele voorwaarden verbonden. Staan gepubliceerd op de website.

Speciale bridgekoffer voor viertallen bridge

Whatsapp groep waarbij je een ander lid kunt uitnodigen om samen te bridgen op de clubavond (aanmelden bij de secretaris)

Email adres om aan te melden dat je op de clubdrive komt bridgen maar wellicht 19:30 niet haalt ( ikkomvanavondbridgen@gmail.com ).

Bridge lessen

Er worden lessen gegeven op verschillende niveaus, hiervoor werkt VVGA al jaren nauw samen met PlezierInBridge (Ed Lommerse). 

  • Beginners, geen of geringe ervaring
  • B.O.B. bridgen onder begeleiding.
  • Clinics voor gevorderden.

Zie training voor meer informatie. 

  Bridgen bij VVGA kent een aantal regels

Lidmaatschap

VVGA Bridge kent een 3-tal lidmaatschapsvormen:

- Aspirant-leden ofwel beginnende bridgers

- Single leden: zijn enkel als bridger lid van VVGA.

- Combi leden: leden die naast Bridge ook aan een andere activiteit bij VVGA deelnemen.

Contributie

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de Alg, Leden Vergadering vastgesteld. Hieronder staan de bedragen zoals vastgesteld in de ALV van maart 2019.

  • Als single bridge lid betaal je voor een heel jaar € 40.00.
  • Tennis en/of voetbal je bij VVGA dan betaal je € 20,00.
  • Aspirant-leden zijn de eerste 3 maanden vrijgesteld en daarna betaal je  € 10 contributie voor de resterende maanden van het eerste jaar.
  • Leden die tevens deelnemen aan de NBB competitie betalen € 22,00 extra.

De contributie betaal je via het algemene Rek.nr NL98 INGB 0005 0672 82 van VVGA o.v.v. Afd. Bridge. Word je tijdens het jaar lid van VVGA Bridge dan betaal je contributie naar rato. Vanaf 1 januari € 30 en vanaf 1 april € 20.

Gasten Zij betalen € 2.50 per avond. De eerste 2 keer mag iemand gratis onze club "uitproberen" daarna valt de beslissing of lid te worden of gast..
Bardienst In de wintermaanden is op donderdagavond een bardienst beschikbaar verzorgd door VVGA. Op dinsdagavonden verzorgt de bridge afdeling, vanuit haar eigen gelederen, zelf de bardiensten van 19.30 – 23.30 uur. Tijdens de bardienst kun je niet bridgen.
Sluiten Het hele jaar door verzorgt Bridge uit haar eigen gelederen voor sluiters. Op dinsdag alleen in de periode  van half september tot 1 april.
Organisatie clubavond    De clubavonden wordt georganiseerd door vrijwilligers: die organisatie houdt in: het (laten) klaar zetten van de bridge-tafels en bridge-materiaal, het (laten) vaststellen van de paren, (in overleg) het aantal lijnen bepalen, gedurende de drive het (laten) letten op de tijd, na afloop (laten) opruimen het bridge materiaal. Kortom: je moet vooral mensen dingen laten doen.
Medewerking Het bridgen wordt door vrijwilligers georganiseerd. Graag vragen je medewerking als het nodig is. Van de bridgers wordt gevraagd een bardienst te draaien op de dinsdagavond in de winter. Tevens kunnen we dit jaar (2019-2020) ook wel sluiters gebruiken. Neem voor nadere informatie contact met de bridge-cie (bridge@vvga.nl) of met Sjef van de Pas (06-49646268).
Etiquette Kun je niet naar de bridge avond komen, meld je af bij een lid van de bridge-commissie. Denk je niet op tijd aanwezig te zijn (19:30) kun je je verlate aankomst  aanmelden via het emailadres "ikkomvanavondbridgen@gmail.com".

 Overige bridge activiteiten

  • Zie hier onze website onder “Bridge/Activiteiten”

Bridge commissie

Met de start van een bridge-afdeling is een bridge-commissie in het leven geroepen die de bridge avonden organiseert en contact onderhoud met het Algemene Bestuur van VVGA. Leden van deze commissie zijn: zie hiervoor de VVGA site: "https://www.vvga.nl/index.php?.page=BR_Contact&sid=3"