Bridge Algemeen

Bij  VVGA is sinds enkele jaren weer een afdeling Bridge. VVGA is een omni-vereniging. Naast de afdeling bridge is een afdeling tennis en voetbal.

Het bridgen bij VVGA heeft vooral een recreatief karakter met onderlinge competities. Maar sinds een jaar nemen we ook, in bescheiden mate deel aan door de NBB georganiseerde competities. Er zijn twee clubavonden in de week behoudens feestdagen. Bridgeleraren verzorgen bridge lessen op verschillende niveaus.

Bridgeactiviteiten

Bridgeseizoen Het bridge jaar loopt van 1 oktober tot 30 september volgend jaar. Het bridge hoogseizoen loopt van 1 oktober tot 31 mei.
Clubavonden Donderdagavond en dinsdagavond.
Clubcompetitie Op donderdagavond  en dinsdagavond vanaf 1 okt. t/m 31 mei, aanvang 19:45 en vanaf 1 juni t/m 30 sep., aanvang 19:45.
Spel In de hoogseizoen wordt gespeeld in twee lijnen; een snelle en een rustige lijn. De rustige lijn speelt 3 spellen in 30 minuten de snellere lijn 4 spellen.
Faciliteiten

Het bridgen wordt ondersteund met bridge-mates (niet altijd in de zomermaanden).

Op donder- en dinsdagen is er een bardienst in de kantine.

Website via de VVGA met een aparte categorie Bridge.

Aanwezigheid van een speciale box met bridgemateriaal voor het bridgen buiten de clubavonden en drives om. Aan het gebruik zijn enkele voorwaarden verbonden. Staan gepubliceerd op de website.

 Bridgen bij VVGA kent een aantal spelregels

Lidmaatschap Aspirant-leden ofwel beginnende bridgers hoeven zich de eerste 3 maanden niet te registreren als Bridge-lid bij VVGA. Daarna ben je verplicht je te registeren als lid van VVGA via de website. Alle andere bridgers moeten zich na twee speelavonden eenmalig registeren als lid van VVGA.
Contributie

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de Alg, Leden Vergadering vastgesteld.

  • Als bridge lid betaal je voor een heel jaar € 40.00.
  • Tennis en/of voetbal je bij VVGA dan betaal je € 20,00.
  • Aspirant-leden zijn de eerste 3 maanden vrijgesteld en daarna betaal je  € 10 contributie voor de resterende maanden van het eerste jaar.
  • Leden die tevens deelnemen aan de NBB competitie betalen € 22,00 extra.

De contributie betaal je via het algemene Rek.nr NL98 INGB 0005 0672 82 van VVGA o.v.v. Afd. Bridge. Word je tijdens het jaar lid van VVGA Bridge dan betaal je contributie naar rato. Vanaf 1 januari € 30 en vanaf 1 april € 20.

Gasten Zij betalen € 2.50 per avond.
Bardienst In de wintermaanden is op donderdagavond een bardienst beschikbaar. Op dinsdagavonden verzorgt de bridge afdeling, vanuit haar eigen gelederen, zelf de bardiensten van 19.30 – 23.30 uur. Tijdens de bardienst kun je niet bridgen.
Sluiten Het hele jaar door verzorgt Bridge uit haar eigen gelederen voor sluiters. Op dinsdag alleen in de periode  van 1 oktober tot 1 april.
Medewerking Het bridgen wordt door vrijwilligers georganiseerd. Graag vragen je medewerking als het nodig is. Van de bridgers wordt gevraagd een bardienst te draaien op de dinsdagavond in de winter. Tevens kunnen we dit jaar (2018-2019) ook wel sluiters gebruiken. Neem voor nadere informatie contact met de bridge-cie (bridge@vvga.nl) of met Sjef van de Pas (06-49646268).
Etiquette Kun je niet naar de bridge avond komen, meld je af bij een lid van de bridge-commissie. KOM  s.v.p. op TIJD naar de bridgeavonden i.e. 10 minuten van te voren.

 Overige bridge activiteiten

  • Zie hier onze website onder “Bridge/Activiteiten”

Bridge lessen

Er worden lessen gegeven op verschillende niveaus. Het aanbod is afhankelijk van de vraag.

  • Beginners, geen of geringe ervaring
  • B.O.B. bridgen onder begeleiding.
  • Clinics voor gevorderden.

De leraren regelen de werving, lessen en het lesgeld. Er is een aparte brochure beschikbaar.

Bridge commissie

Met de start van een bridge-afdeling is een bridge-commissie in het leven geroepen die de bridge avonden organiseert en contact onderhoud met het Algemene Bestuur van VVGA. Leden van deze commissie zijn: Sjef van der Pas, voorzitter, Frans Borm, bridge-expert (TC), Marga Smit, ledenadministratie en penningmeester, Willemijn Rapati, lid en Laura de Vroom, lid.