Update van de bridgecommissie

Corona heeft de bridgecommissie even stil gekregen, maar gelukkig niet te lang. Bij deze de update omtrent de komende periode. 

 

 

Beste bridgevrienden, 

 

we kunnen al een tijdje onze geliefde hobby niet uitvoeren zoals we gewend zijn en het is niet te verwachten dat dat dit kalenderjaar nog gebeurt. Sterker nog, met het aanscherpen van de coronaregels en de verwachting dat de besmettingscijfers niet snel zullen dalen is het maar de vraag of de eerste maanden van 2021 de kantine open zal gaan.

 

Van de andere kant zijn er hoopvolle vaccinberichten, dus wie weet hoe snel we elkaar weer in de

armen kunnen sluiten.

 

Gelukkig vinden vele VVGA-ers elkaar bij het online bridgen via CaRon en houden zo nog contact met het spel en met elkaar. Het blijft een topinitiatief waar we veel aan hebben in deze tijd! Maar ook voor het live bridgen blijven we zoeken naar wat er nog wel mogelijk is. In de zomer was het nog

mogelijk op het terras of in het clubhuis met 2 tafeltjes te bridgen, daarnaast hebben veel VVGA-ers onderling kleine groepjes gevormd en bridgen bij elkaar thuis. Verderop in deze brief bieden we jullie een mogelijkheid aan om toch live te kunnen bridgen, maar pas op het moment dat de coronaregels het toelaten.

 

Het bestuur heeft wel een paar zaken aan te kaarten. Allereerst de contributie. Het liefst zouden we jullie die willen kwijtschelden voor de periode dat er niet gebridged kon ( en kan ) worden in de kantine. Maar dat laat de financiële situatie niet toe en bovendien lopen de meeste kosten gewoon door. Eigenlijk had de contributie al in oktober moeten zijn geïnd maar dat is er door coronaperikelen zeg maar niet van gekomen. Daarvoor onze excuses .Voor dit seizoen wordt de contributie geheven per 1 januari 2021 en onze intentie is om dit in het vervolg ieder jaar op 1 januari te laten geschieden (moet nog wel goedgekeurd door de bridgeledenvergadering en vervolgens bestuur VVGA). Dat zou dan dus betekenen dat dit jaar de maanden oktober t/m december contributievrij zijn.

In de loop van de tweede helft van december valt de rekening op de mat. Die zal €41,-

bedragen ( de onveranderde € 40,- + € 1,- inningskosten die Clubcollect VVGA rekent) en voor leden die ook tennissen of voetballen bij VVGA € 21,-.Wie via VVGA lid is van de NBB betaalt daarenboven € 23,- .

 

Het volgende punt is dat de bridgecommissie een Algemene Ledenvergadering wil beleggen op het moment dat er zicht is op live bridge in de kantine. Of die vergadering in de kantine wordt gehouden of achter de computer valt nog niet te bezien maar als het moment daar is komen we daar op terug.

 

Verder is de bridgecommissie op zoek gegaan naar een manier om onze leden toch nog de mogelijkheid te geven, binnen de coronarichtlijnen, live met elkaar te kunnen blijven bridgen en het contact te behouden. Wij denken deze gevonden te hebben in het zogenaamde ‘kofferbridge’.

Meer hierover vind je in het volgende artikel.

 

met vriendelijke groet,

de bridgecommissie

Evenementen Overzicht