Contributie Tennis

 

Leden betalen jaarlijks contributie aan VVGA via automatische incasso. We versturen facturen vooraf per mail.

Onze seniorleden en jong volwassenen zijn verplicht om per tennisseizoen een aantal uur bar- of andere diensten te vervullen. Lees meer...

 2021 (ongewijzigd)
 Contributie Inschrijfgeld 
 Senior (geboren in 1995 of eerder)  € 222  € 30
 Jong volwassen (geboren in 1996 t/m 2002)   € 178  € 30
 Jeugd (geboren in 2003 t/m 2012)  € 111  € 15
 Pups (geboren in 2013 t/m 2017)  € 56  € 8
 Slapend Senior Jong / Jeugd Pups  € 30 / € 20  
Donateurs    € 25 of meer...  
Dagleden (9.00 - 17.00 uur), alleen voor nieuwe leden! € 156  € 30
Zomerkennismaaktarief (juli en augustus)    € 70  
Zomertarief junioren tot 18 jaar (juli en augustus)    € 40  

Jeugdleden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar nog geen 18 jaar zijn.

Jong volwassenleden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar nog geen 25 jaar zijn.

Seniorleden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar 25 jaar of ouder zijn.

Donateurs:
ondersteunende leden die in de vereniging geen speelrecht hebben. Donateurs steunen de vereniging en wij informeren de donateurs over het wel en wee van de vereniging.

 

Coulance regeling
Tennisleden die aan het begin van het seizoen geblesseerd raken kunnen tot 21 april een verzoek indienen om 'slapend' lid te worden. Dit verzoek wordt gehonoreerd tegen overlegging van aantoonbaar bewijs (doktersverklaring e.d.).

Statuten
Op het lidmaatschap zijn de statuten van toepassing. Zie: Statuten.