Contributie Tennis 2023

Leden betalen jaarlijks contributie aan VVGA: zelf of via automatische incasso. We versturen facturen vooraf per mail; het in de factuur vermelde relatie- en factuurnummer is erg belangrijk voor de juiste automatische verwerking van de betaling. Bij het zelf betalen op het RABO banknummer NL84RABO0139224777 daarom graag altijd het relatienummer-factuurnummer vermelden (met het streepje tussen de beide nummers). 

Onze senior, dag en jong volwassen leden zijn verplicht om per tennisseizoen een aantal uur bar- of andere diensten te vervullen. Lees meer...

2023 (2% verhoogd)
 Contributie Inschrijfgeld 
Senior (geboren in 1998 of eerder)  € 230  € 35
Jong volwassenen (geboren in 1999 t/m 2005)   € 184  € 35
Jeugd (geboren in 2006 t/m 2015)  € 115  € 17
Pups (geboren in 2016 t/m 2020)  € 58  € 9
Slapend Senior Jong / Jeugd Pups  € 35 / € 17  
Donateurs    € 25 of meer...  
Dagleden (maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur) € 161  € 35
Zomerkennismaaktarief (juli en augustus)    € 81  
Zomertarief junioren tot 18 jaar (juli en augustus)    € 46  

Jeugdleden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar nog geen 18 jaar zijn.

Jong volwassenen leden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar nog geen 25 jaar zijn.

Seniorleden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar 25 jaar of ouder zijn.

Donateurs:
ondersteunende leden die in de vereniging geen speelrecht hebben. Donateurs steunen de vereniging en wij informeren de donateurs over het wel en wee van de vereniging.

Coulance regeling
Tennisleden die aan het begin van het seizoen geblesseerd raken kunnen tot 21 april een verzoek indienen om 'slapend' lid te worden. Dit verzoek wordt gehonoreerd tegen overlegging van aantoonbaar bewijs (doktersverklaring e.d.).

Statuten
Op het lidmaatschap zijn de statuten van toepassing. Zie: Statuten.