Lidmaatschap

Lid worden

Wij verwelkomen altijd graag nieuwe leden! Er is nog ruimte voor 2 zondag teams. Ook sommige zaterdagteams kunnen nog aanvulling gebruiken.

Om lid te worden van VVGA Voetbal graag het inschrijfformulier op de VVGA-website invullen en ondertekenen. Ook graag een recente digitale pasfoto uploaden, die is nodig voor de KNVB spelerskaart. 

Voor vragen over het voetballidmaatschap en de speelmogelijkheden: neem contact op met Alfred Runs

Inschrijfformulier: klik HIER

Beëindigen lidmaatschap

Een speler die de club wil verlaten om bij een andere club te gaan spelen, dient vóór 15 juni overschrijving bij het ledensecretariaat aan te vragen (ledenadministratie@VVGA.nl). Overschrijving wordt alleen verleend, als de speler aan zijn contributieverplichting heeft voldaan.

Als men niet schriftelijk ( via email) heeft opgezegd vóór 1 juli is men automatisch lid voor het volgende seizoen en is men verplicht de contributie te voldoen. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

Contributie  

We innen contributies per automatische incasso, dat kan ook in 2 termijnen, en we sturen vooraf facturen. Heb je geen automatische incasso ingesteld, dan ligt het initiatief voor betalen - na ontvangst van de factuur - bij jezelf. Bij het zelf betalen op het RABO banknummer NL84RABO0139224777 graag altijd het relatienummer-factuurnummer vermelden (met het streepje tussen de beide nummers), dat vereenvoudigt de verwerking.  

Voor de contributie van seizoen 2024-2025 ( zoals vastgesteld in de ALV van 13 maart 2024) zie: HIER

 

 

 

 

 

 

 

Downloads: