Logo VVGA

Geschiedenis gebied VVGA

In de volgende artikelen wordt de geschiedenis beschreven van het gebied waar VVGA ligt. 

VVGA ligt in het gebied van het Watergraafs- of Diemermeer, dat in 1629 is drooggemalen. In 1631 werd het nieuwe gebied in 60 kavels verkocht. Aan de uiteinden van de kavels 51 en 52, aan de noord/oostzijde van de Middenweg en langs de Grote Togtsloot (later heette dat Molenwetering) lag een gebied van 4 morgen 100 roeden (oude oppervlaktematen) groot: daar kwam veel later VVGA te liggen.

Lees meer

1726 - 1813: Hofstede Vredenslust

In de periode van 1726 tot 1814 zijn er veel eigenaren van de buitenplaats (4 morgen en 100 roeden) geweest. De rijke familie du Fay speelt hier een interessante rol in. Omstreeks 1749 werd de naam Merenburg veranderd in Vredenslust.

Lees meer
Hofstede Voorland 1794

1784 - 1846: Hofstede Voorland met Engels plantsoen

In 1784 kreeg Pieter van Winter de hofstede Voorland (3 morgen en 300 roeden) in bezit na het overlijden van Justus van Maurik ( de vorige eigenaar). Voorland was van Winter's buitenhuis om de drukke en in de zomer stinkende stad te ontvluchten. Hij kocht veel omringend land op.

De 4 morgen en 100 roeden land van de naburige buitenplaats Vredenslust werden pas in 1814 ( na zijn dood) door zijn dochter Lucretia Johanna en zoon Josua Jacob aangekocht. In eerdere perioden heette de buitenplaats Vredenslust resp. Lusthoven en Merenburg ( zie de eerdere artikelen). 

Vredenslust lag op de plaats van waar VVGA nu is. Het oorspronkelijke Voorland van 3 morgen en 300 roeden lag er naast, op de plaats waar vroeger het Ajax-stadion lag.  

Lees meer
Logo VVGA

De tackle die de eenheid herstelde

VVGA werd op 24 mei 1913 opgericht. In die tijd bestond het ambtelijk apparaat uit twee stromingen, het kantoorpersoneel (Secretariaat & Financiën) en de mensen van Publieke Werken. Publieke Werken was een gemeentelijke dienst die zich bezighield met bouwwerken, bruggen, grondmechanica, riolering, gereedmaken van terreinen, wegen, beplantingen en nog vele andere zaken.

Lees meer