Voor de jeugd: Wil je erover praten?

VVGA vindt het belangrijk dat de club een plezierige en veilige sportomgeving biedt. Speciaal voor de jeugd is er een poster ontwikkeld met de contactmogelijkheden om erover te praten. 

Lees meer
Logo VVGA

Vertrouwenspersoon

"Sporten moet je kunnen beoefenen en beleven binnen een plezierige en sociaal veilige omgeving".

Het Bestuur van VVGA neemt bovenstaande zeer serieus en neemt actief stelling tegen:

  • Discriminatie op basis van afkomst, huidskleur, religie of geslacht. Ook seksuele intimidatie valt hier onder. 
  • Agressie en geweld, binnen of buiten de lijnen, door spelers, begeleiders, ouders en/of bezoekers. 
  • Pesten

Binnen onze vereniging streven wij naar een transparante en open cultuur waar wij elkaar aan kunnen spreken op ervaringen van ongewenst gedrag. Als dat niet het geval is dan kan met het aanstellen van vertrouwenspersonen het vertrouwelijk melden en bespreken van grensoverschrijdend gedrag laagdrempelig gemaakt worden.

Met de invulling van de vertrouwenspersonen zetten wij een belangrijke stap om dit duurzaam binnen onze vereniging te borgen.

Het is vanaf 1 januari 2022 voor alle leden (senioren en junioren), medewerkers, vrijwilligers, trainers en andere externe partijen mogelijk om contact op te nemen met een van de drie de vertrouwenspersonen als je ergens mee zit en/of vragen hebt over een ongewenste situatie bij VVGA. De vertrouwenspersoon helpt jou om de juiste stappen te zetten en biedt daarbij waar nodig ondersteuning. De melding wordt vertrouwelijk behandeld. 

Lees meer
Logo VVGA

Vertrouwenscommissie

Wat betekent grensoverschrijdend gedrag en wat doen we er samen aan om dit te voorkomen?

In toenemende mate is er in onze vereniging aandacht voor ongewenst gedrag.

Wij, Pepita David, Mariët van den Berg en Jos Heijnen, zijn per 1 januari 2022 aangesteld in de functie van vertrouwenspersoon en gezamenlijk vormen wij de vertrouwenscommissie VVGA.

Alle leden (senioren en junioren), medewerkers, vrijwilligers, trainers en andere externe partijen kunnen contact opnemen met een van de drie vertrouwenspersonen als je ergens mee zit en/of vragen hebt over een ongewenste situatie bij VVGA. 


Lees meer