Logo VVGA

Ereleden VVGA

VVGA is opgericht op 24 mei 1913. 

In de meer dan 100 jaar dat VVGA bestaat, zijn de volgende leden wegens hun bijzondere verdiensten jegens de vereniging door de algemene (leden)vergadering benoemd tot erelid. 

Er zijn 2 erevoorzitters: Piet Besanger en Joop Scholtz  

Als de naam klikbaar is, verschijnt er meer informatie over de persoon. Als je extra informatie over of een andere foto hebt van een van de ereleden dan plaatsen we dat graag. Mail dat ajb dan naar Communicatie@VVGA.nl.

Lees meer

Philippus Maste

Philippus Herman(n)us Maste is één van de oprichters van VVGA (samen met o.a.  Adrianus van Cappellen). Hij was in 1913 de voorzitter van het eerste bestuur van VVGA ( wat toen stond voor Voetbal Vereniging van Gemeente Ambtenaren). 

Hij is geboren op 3-2-1880. In 1898 ging hij als klerk ( schrijver) op de gemeente secretarie in Amsterdam werken, in 1916 werd hij daar bevorderd tot adj. commies en in 1919 tot commies. Op 28-2-1934 werd hem E.O., eervol ontslag verleend. 

Lees meer
Logo VVGA

Abram Burger

Abram Burger werd geboren op 18-4-1882. Hij was bouwkundig opzichter bij Publieke Werken en kwam in dienst bij de gemeente Amsterdam in 1911. Hij klom op tot adjunct hoofdopzichter en kreeg op 31-8-1947 eervol ontslag. 

Hij was van 1914 tot 1921 voorzitter van VVGA. Hij werd in juni 1921 benoemd tot erelid. 

Bij het 50 jarig bestaan van VVGA - hij was toen 81 jaar - heeft hij nog een aantal leden van het eerste elftal uit 1913 weten te identificeren. Hij overleed op 2 december 1972, hij was toen 90 jaar oud! 

 

Logo VVGA

Chris Vos

Christiaan Marius Pieter Vos is geboren op 26-2-1883. In 1905 is hij de gemeente Amsterdam als klerk 3e klasse bij de Gasfabriek gaan werken. In 1921 was hij opgeklommen tot klerk.

Van 1914 - 1921 was hij secretaris in het bestuur van VVGA. Hij werd in 1924 benoemd tot erelid.

Hij is overleden in januari 1937.

Piet Besanger

Uit het blad 50 jaar V.V.G.A uit 1963:  

In 1925 was Piet Besanger secretaris van VVGA. Hij stond aan de basis van de oprichting van de honkbaltak van VVGA op 1 juni 1924; zelf speelde hij ook honkbal.

VVGA Honkbal ging op 1 januari 1966 verder als Honkbal Vereniging Giants Amsterdam (H.V.G.A.) en is later opgegaan in TIW-Survivors (TIW betekent Trainen Is Winnen) in Diemen. In 2021 is TIW-Survivors verhuisd van Diemen naar Sportpark Middenmeer in Amsterdam Oost. Weer terug in de buurt van het oude honk!

Verder initieerde Piet Besanger ook het clubblad V.V.G.A.-Nieuws en daar was hij vanaf de start op 6 januari 1926 redacteur. Het blad werd getypt en gehectografeerd (!), later werd met een handcyclostyle (!) gewerkt, nog later met een stencilmachine en daarna werd er een drukker ingeschakeld. In september 1931 was hij redacteur af, maar van 1935 tot 1939 was hij weer redacteur.

Ook bij voetbal, tennis en bridge vervulde hij bestuurstaken. Zie de lijst hieronder. 

 Hij was 8 jaar lang secretaris, en was daarna van 1933 tot 1938 voorzitter van VVGA .

Hij was een bekwaam debater, een kundig leider, ad-rem en slagvaardig.

Tijdens de ALV op 20 september 1932 werd hij benoemd tot erelid wegens zijn bijzondere verdienste als secretaris en redacteur. 

Na de oorlog zat hij in de opbouw-commissie van VVGA en op zijn initiatief hebben New-Yorkse collega's sportmateriaal aan VVGA beschikbaar gesteld. 

In september 1947 werd hij benoemd tot erevoorzitter. 

Maart 1962 is hij overleden.

 

 

Lees meer

Pleun Nicolaas

Pleun Johannes Sint (P.J.S.) Nicolaas kreeg in 1933 samen met zijn (toenmalige) vrouw Dien het erelidmaatschap van VVGA. 

 

 

 

Lees meer

Dien Scholten

Dien (D.A.) Nicolaas-Scholten werd - samen met haar man Pleun (P.J.S.) Nicolaas - tot erelid benoemd in 1933. 

Van 24 februari 1926 tot 26 september 1928 hebben zij zich zeer verdienstelijk gemaakt door week in week uit (het VVGA Nieuws was toen een weekblad) hun krachten en vrije tijd aan het VVGA-Nieuws te besteden.  

Pleun Nicolaas tikte, Dien draaide en Piet Besanger maakte de krantjes verzendklaar.  Wat daar aan de overkant van het IJ in de gezellige huiskamer der Nicolazen aan werk is verzet laat zich denken. 

Dien speelde tennis en was ook zweminstructrice bij VVGA. 

Pleun Nicolaas is overleden bij het bombardement van Arnhem.  Dien en Pleun waren toen al gescheiden. Dien is later weer getrouwd en heette vanaf toen Dien Jolink-Scholten.  

Op 1 januari 1963 wordt in de annalen vermeld dat D. A. Jolink-Scholten 40 jaar lid is. 

Jaap Rog

Jaap Rog werd in het jaar 1922 lid van VVGA. In de jaren 1924 t/m 1925 werd hij penningmeester in het bestuur. Van 1929 t/m 1939 was hij Vice Voorzitter naast de befaamde Voorzitter Th. J. Drijfhout, in de jaren dat VVGA enorm groeide. In die periode kwamen er maar liefst zeven afdelingen bij : biljarten, bridge, korfbal, roeien, schermen, turnen & zwemmen. In de jaren 1927 t/m 1933 was hij ook nog tweede secretaris en was commissaris in het jaar 1934.

Van 1933 tot 1935 was Jaap Rog de redacteur van het clubnieuws. Jaap was al vanaf 1926 als columnist de hofleverancier van de columns en dit heeft hij gedaan tot 1939. Onder zijn pseudoniem Ko Lijn, schreef hij wekelijks zijn proza over het wel en wee van den vereniging der ambtenaren. Het pseudoniem Ko Lijn verwees naar zijn tijd als penningmeester van het bestuur, waar hij berucht stond om zijn zuinigheid.

Lees meer

Karel Boomkamp

Karel werd op de ALV van oktober 1939 bij acclamatie benoemd tot erelid. 

Hij is op 22-07-1896 geboren. Hij is VVGA lid geworden in 1916, was van 1918 t/m 1920 Tweede secretaris, van 1922 t/m 1926 Vice Voorzitter, in 1931 en 1932 Commissaris & tweede penningmeester en van 1932 t/m 1940 Secretaris.

Op 1 november 1939 was hij 25 jaar in gemeentedienst: van die 25 jaar was hij 23 jaar lid van VVGA en 13 jaar bestuurslid.  

Lees meer

Nico Schutte

Nicolaas Carstiaan Schutte werd op 2 november 1894 te Amsterdam geboren. In 1915 was hij klerk op de gemeente secretarie bij de afdeling Belastingen. In 1920 boekhouder bij de Dienst der Levensmiddelen. 

Hij werd VVGA lid op 1 juni 1916.

1918 - 1920 2e Secretaris

1922 - 1926 Vice voorzitter

1931 - 1932 2e penningmeester

1931 - 1932 Commissaris

1932 - 1940 Secretaris

1938 - 1943 Penningmeester

Na de oorlog zat hij ook in de opbouwcommissie van VVGA.

Hij werd tot erelid benoemd in juni 1945.

Hij is overleden 21 december 1970


 

Joop Scholtz

Joop (J.R.) Scholtz was van oktober 1938 tot 1947 voorzitter van VVGA. 

Van 1943 tot 1959 was hij een van de redacteuren van het VVGA-Nieuws. Bij het 50-jarig VVGA jubileum stond hij te boek als de archivaris die "vele, bijkans vergeten heldenfeiten uit het verleden van VVGA [wist] te memoreren en de bedrijvers daarvan ten tonele te voeren."

In oktober 1947 werd hij benoemd tot erelid.

Hieronder een interview met hem ter gelegenheid van 75 jaar VVGA. 

Lees meer
Logo VVGA

Age Devèrs

Op het zilveren feest van VVGA in 1938 sprak de heer A. A. Devèrs (*), voorzitter AKVB. Hij liet zich zeer verdienstelijk uit over de opvattingen en organisatie van de VVGA. Hij liet zijn woorden vergezeld gaan van een fraaie electrische klok, welke wel een plaatsje zal worden ingeruimd in ons voetbalhuisje. Zo stond dat ongeveer in het verslag van het 25-jarig jubileum van VVGA.  

De heer Devèrs kreeg in 1948 bij zijn eigen 30-jarig jubileum als voorzitter van eerst de AKVB, de Amsterdamse Kantoor Voetbal Bond, later van de afdeling Amsterdam van de KNVB, het erelidmaatschap van VVGA aangeboden. Hij waardeerde dit zeer.

VVGA speelde in de AKVB, tot het moment dat die in 1940 werd opgeheven en opging in de KNVB. De AKVB was een voetbalbond die tot doelstelling had: "De beoefening van het voetbalspel door kantoorbedienden en daarmede gelijkgestelde personen (ter beoordeeling van het bestuur), werkzaam te Amsterdam en omliggende gemeenten, te bevorderen en zijn toestanden te bevorderen."

Ook interessant is dat niet alle mensen in dienst van de gemeente "kantoorbedienden" of ambtenaren werden genoemd; er waren ook zogenaamde "werklieden" of handarbeiders. Die waren geen lid van VVGA en speelden ook niet in de AKVB.  

* Het zal vast Age Alexander Devèrs betreffen. Deze Age is geboren op 22-9-1877 in Haarlem en woonde in Amsterdam. Hij overleed in 1951 in Laren. 

 

John Kos

John Kos is in 1934 lid geworden van de bridge afdeling van VVGA. Na een jaar werd hij al de voorzitter van de bridge afdeling en hij is dat met een tussenpoos in de oorlog 10 jaar geweest. In 1936 kwam hij in het hoofdbestuur van VVGA en hij is in 1946 daar de voorzitter van geworden.  

Hij heeft 14,5 jaar in de redactie van het VVGA Nieuws gezeten. 

In 1956 werd hij benoemd tot erelid.

 

Lees meer

Joop Lesterhuis

Joop Lesterhuis werd in 1931 lid van VVGA.

Hij voetbalde bij VVGA en speelde in het eerste elftal op de middenpositie. Van 1936 tot 1939 werd zijn team drie maal 2de in de hoogste afdeling van de AKVB ( Amsterdamse Kantoor Voetbal Bond). Naast voetbal, werd er door hem getennist en speelde hij honkbal. Ook was hij een goed bridger. 

Hij zat in de redactie van het VVGA-Nieuws van 1947 tot 1954. In 1939-1940  en van 1947 tot 1955 was hij penningmeester. Hij was de 'L' in de afkorting KLM, zoals het toenmalige redactietrio werd genoemd. De andere letters stonden voor Kos en Melchers. 

Hij was de stuwende kracht achter de verandering van de exploitatie van het clubblad. 

In 1955 werd hij commissaris bij VVGA.

Op 3 november 1958 werd hij benoemd tot erelid.  

Lees meer

Piet Melchers

Piet (P.U.) Melchers werd lid in 1928. Hij werd erelid in 1959 omdat hij 25 jaar lid was van het hoofdbestuur van VVGA. .

1934 - 1940    2de secretaris

1940 - 1956    Secretaris

1947 - 1959    Redacteur

1956 - 1959    Commissaris

Theo Klomp

Theo ( T.C. Klomp) is lid geworden in 1938. Hij werd erelid in 1963. Hij is op 24 maart 1981 overleden. 

1947 - 1956    2de secretaris

1955 - 1963    Redacteur

1956 - 1957    Secretaris

1957 - 1963    Voorzitter

1967 - 1973    Redacteur

Stef Masseur

Stef  (S.L.B.) Masseur werd lid in 1947 toen hij in Gemeentedienst kwam. 

1959 - 1961 Commissaris

1961 - 1963 Secretaris

1964 - 1968 Redacteur

1963 - 1971 Voorzitter (Hoofdbestuur VVGA, en van de voetbalafdeling)

Hij overleed na een kort ziekbed op 24 juli 1971 (als voorzitter) op 45-jarige leeftijd. Hij is in 1971 postuum tot erelid benoemd.  

Lees meer

Joop Martens

Joop Martens werd in 1973 erelid. Hij kreeg daarbij wat werd genoemd "een prachtig cadeau, (.....) een tafelaansteker" ! 

Hij was lid van de afdeling bridge. 

Lees meer

Frans van Dijk

Frans van Dijk werd in 1926 lid bij de voetbalafdeling. Vooral voor de oorlog in de kantoorvoetbalbond (AKVB) vierde hij grote triomfen op het voetbalveld.

Hij werd "contactman" bij de voormalige Gemeentelijke Gasfabrieken. In 1938 secretaris van de voetbalafdeling. Van 1950 tot 1957 was hij commissaris bij VVGA. In 1955 was hij ook voorzitter van de voetbalafdeling. 

Daarnaast is hij ook nog enkele jaren lid geweest van de schaakafdeling

In 1953 werd hij lid van verdienste. En in 1976, bij zijn 50 jarig jubileum als lid van VVGA, werd hij benoemd tot erelid.

Hij stierf op 7 februari 1978.

Piet Meuwsen

Piet Meuwsen kreeg in 1977 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de afdeling Tennis van VVGA het erelidmaatschap. Het was een primeur: hij was de eerste niet-ambtenaar die erelid werd.

Lees meer

Petra Waterloo-Pronk

Petra Waterloo-Pronk werd in 1987 erelid. Het Waterlooplein ( op VVGA!) is naar haar vernoemd.  Petra overleed op 20 februari 2019. 

Petra heeft heel veel voor de jeugd gedaan en was jarenlang de VVGA wedstrijdsecretaris en daarmee ook lid van het bestuur.

In haar tijd werden alle wedstrijden voor de clubkampioenschappen handmatig ingepland en dat was een heel werk! Petra hield ook alle uitslagen van de competitiewedstrijden bij in haar vermaarde schriftjes. De laatste jaren was Petra altijd op het terras te vinden - soms dik ingepakt in allerlei dekens, soms onder een parasol -  om naar tenniswedstrijden te kijken en om met iedereen een praatje te maken.   

In het jubileumboek 'VVGA 100' uit 2013 staat het volgende interview van Jaap Stam met haar, de foto is van Jos Heijnen. 

 

Lees meer

Corrie Beerepoot-Boon

De familie Beerepoot woonde in de Pythagorasstraat, in de Watergraafsmeer. 

Begin jaren 70 werden Corrie en haar man Hans (in 2007 overleden) lid van onze vereniging. De kinderen -  Mirjam, Judith, Hubert en Chris - gingen als vanzelfsprekend ook tennissen. Corrie werd penningmeester, in het bestuur met Petra Waterloo en voorzitter Piet Meuwsen en later Sjef Dirckx. Die financiële administratie werd toen nog gedaan met grote kasboeken en voor elk lid was er een kaart, waarop bijgehouden werd of iemand de contributie had betaald. Op de nauwgezette boekhouding van Corrie was nooit iets aan te merken. Begin jaren 90 kwam de computer in beeld. Voor Corrie het moment om het penningmeesterschap over te dragen; ze had het 18 jaar gedaan.

Vervolgens ging ze zich inzetten voor het Open Toernooi. In de begintijd van het Open Toernooi had VVGA overdag een goed bezet toernooi voor de veteranen, die van heinde en verre en vooral voor de gezelligheid naar VVGA kwamen. Samen met Wil Damen, Rina Brands en later Truus Pickkers organiseerde Corrie deze veteranenedities. 

In 1992 werd zij tot erelid benoemd.

Lees meer

Piet Ploeger

Pieter Theodorus Johannes Ploeger werd in 1941 geboren. Na zijn afgeronde studie aan de HBS kwam hij in dienst bij het GCEI, het Gemeentelijke Computer en Informatie Centrum. Later werd hij verantwoordelijk voor de portefeuille wonen, bij de gemeente Amsterdam. Het laatste stuk van zijn loopbaan was hij de ICT coördinator voor de landelijke politie in de regio Noord en West Nederland. 

Lees meer

Marja Engelsman

Marja Engelsman werd in 1996 benoemd tot erelid.

Marja is van 1977 tot 1996 commissaris van het hoofdbestuur van VVGA geweest. In die tijd mochten niet-ambtenaren geen lid zijn van het hoofdbestuur; commissaris was het hoogst mogelijke voor een niet-ambtenaar....  

Lees meer

Johan van Woersem

“Heeren, Heeren, VVGA gooit.”


De wijze waarop Johan van Woersem een wedstrijd leidde herkende je uit duizenden. Met zijn tot op het bot afgetrainde lichaam heeft Johan tot op zeer respectabele leeftijd de wedstrijden van VVGA Voetbal in goede banen geleidt.

Johan werd in 1928 geboren en voetbalde in zijn jeugd, samen met zijn broer, op hoog niveau bij de Geuzen. Na de oorlog moest Johan in militaire dienst en werd samen met zijn drie broers naar Indië uitgezonden. Op West Java waren ze gelegerd, 27 maanden lang. Terug in Nederland ging hij in de confectie als loonadministrateur aan de slag. Later deed hij hetzelfde voor een grote hotelketen.

Johan is altijd bezeten van sport geweest. Hij speelde op zeer hoog niveau handbal, bij Niloc en Blauw Wit en werd lange tijd geselecteerd voor het Nederlands team. Toen hij genoeg had van het vele reizen ging hij met een paar vrienden in 1975 voetballen bij VVGA. Na acht jaren vond hij het mooi en besloot hij wedstrijden van VVGA te gaan fluiten. Johan was toen al 55 jaar oud. 30 jaar later, op 85 jarige leeftijd hield hij het voor gezien. Jos Heijnen strikte hem nog voor het laatste Dijk toernooi en hij floot weer als vanouds (89 jaar jong !)

In 1997 werd Johan van Woersem het erelidmaatschap van VVGA uitgereikt.

Onno Vriezen

Onno Vriezen werd in 2001 erelid. Onno is vooral bekend om zijn vele werk voor het clubblad in al zijn verschijningsvormen, maar heeft ook vele andere zaken bij VVGA gedaan!

Lees meer

Ted Gijselhart

Ted Gijselhart werd, samen met 10 vrienden, rond het jaar 1980 lid van VVGA Voetbal. Ted was geen begenadigd technicus, wel een harde werker. Iets wat hij meenam in zijn vele werkzaamheden die hij voor VVGA uitgevoerd heeft. Ted heeft, samen met Alfred Runs, jarenlang VVGA Voetbal draaiende gehouden. Gedurende 25 jaar was Ted de secretaris, wedstrijdsecretaris en maakte hij om de week de Nieuwsbrief (oplage 125).

Ted had in het oude clubhuis zijn vaste stekkie, in de hoek aan de bar. Samen met zijn maten Huub Boers en Sjef Dirckx stonden de heren bekend als de vader, de zoon en de heilige geest van VVGA. Met Hans Zegerius, Hubert Beerepoot en Jan Hendriksen vormde hij de eerste barcommissie, die alles rond de bar regelde toen VVGA deze in eigen beheer nam.

In 2001 werd Ted voor al zijn inzet beloond met het erelidmaatschap.

Hans Zegerius

Uit: VVGA 100 (2013), door Maarten Moll.

 

 

Geen vieze broekjes voor Hans

 

Hans Zegerius (1946 - 2014)

Beroep: Docent Engels (in ruste)

Aantal jaren lid: Sinds 1981

Speelsterkte: -10

Specialiteit: Bomen zagen

Favoriete speler:

Tennis: Max Zegerius/Hubert Beerepoot/Roger Federer (in die volgorde)

Voetbal: Andy van der Meijde

 

 

In 1981 werd hij lid van VVGA. Als voetballer. Hij was een vrij goede speler, een loper en een technicus op het middenveld. Heeft nooit een sliding gemaakt, Had-ie nooit geleerd, had er ook niets mee. Geen vieze broekjes voor Hans.

Acht elftallen telde VVGA toen, en twee velden. Het vlaggenschip was het eerste, met Sjakie Swart en David Endt.

Derde klasse. lk wil hier de NCRV-vlag in top zien hangen, zei Sjaak. Het zaterdagvoetbal werd door de radio heel goed gevolgd. Maar de stap naar de eerste klasse is nooit gemaakt. Geen jeugd. Sjaak recruteerde jongens die bij hem mochten voetballen. Toen Ajax met een zaterdagafdeling begon was-ie ineens vertrokken. Hij nam driekwart van het elftal mee.

Hij ging gewoon weg!

Speelde Hans twee wedstrijden op een dag om de voetbalafdeling te redden. 's Ochtends met z'n eigen elftal, 's middags met 15-0 op z'n kloten krijgen in een bij elkaar geraapt eerste. Maar er moest een eerste elftal zijn, anders had de gemeente het terrein ingepikt. En was de tennisafdeling ook gestorven. Tenminste op deze locatie. Ja.

Hij zat inmiddels in het bestuur. Wist met anderen de grijpgrage gemeente buiten de poort te houden. En de scheidingswand gesloopt, want hij was een hervormer. De apartheidswand die tennissers en voetballers strikt gescheiden hield. Ja hoor, de kantine was in tweeën gedeeld. Vonden de tennissers de normaalste zaak van de wereld. Hans brak de wand af. VVGA is toch één vereniging? Ze hadden elkaar nodig. Lag nog lang heel gevoelig, de val van de wand.

Schitterende tijd met buurman Ajax gehad/ trouwens. De Ajax-jeugd speelde op de VVGA-velden. Kwamen ze over de plank naar onze kantine. Stond een ronde tafel in de hoek met een bordje: gereserveerd voor Ajax. Bobby Haarms. Spitz Kohn, Louis van Gaal. Stonden hier aan de bar. Stampvol was het voor de thuiswedstrijden van Ajax. Mooi verhaal; privé-terreinknecht Gerrit Droste heeft Van Gaal eens van de VVGA-velden gegooid, Ajax mocht daarvan gebruik maken, maar wel toestemming vragen. Had Louis niet gedaan.

Veel bestuursfuncties gehad Een systeem met vrijwilligers opgezet, het uitbaten van de kantine weer op orde gekregen, Het besturen was leuk, maar op een gegeven moment stopte hij. Tijd voor nieuw bloed. Kostte geen moeite. Geruisloos weggeslopen en zich nergens meer mee bemoeid.

Niet over je graf heen regeren, heet dat.

Nu woont hij een groot deel van het jaar in Frankrijk. Tennist ook al geruime tijd. Speelde vrijdag-ochtendcompetitie bij de veteranen. Schrijft columns voor het clubblad Over de Plank.

Is al een behoorlijke tijd erelid van VVGA (MM)

 

 

Lees meer

Alfred Runs

In het Surinaams luidt een oud spreekwoord : “Te yu abi pasensi, yu sa si mira bere”. “Als je geduldig bent, zal je de ingewanden van de mier zien” 

Er zijn twee zaken binnen een voetbalvereniging die om personen met een eindeloos geduld vragen. Het innen van contributie bij voetballers en het daarna fluiten van de wedstrijden van diezelfde voetballers. Alfred heeft beide zaken gedurende de afgelopen jaren op een voortreffelijke wijze en met een hele grote inzet en liefde gedaan. 

In 2002 heeft hij voor al zijn werkzaamheden terecht het erelidmaatschap ontvangen.

1977 lid geworden bij VVGA

1987 - 2012 penningmeester voetbal

1995 - heden Wedstrijdsecretaris voetbal

1998 - heden Scheidsrechter

Hieronder het verhaal van Alfred.

Lees meer

Jan Hendriksen

Jan zijn entree bij VVGA vond plaats in 1985 toen hij via zijn werk, het horecabedrijf van de Universiteit (SMAA), bij VVGA kwam. Jan ging in het Veteranen team voetballen maar bleef daarnaast zijn club in Ederveen, Advendo, ook trouw.

Jan’s betrokkenheid bij de kantine dateert vanaf 1995. Ajax ging De Meer verlaten en VVGA nam afscheid van de pachters in de kantine. Jan maakte vanaf die tijd deel uit van de barcommissie, naast Hans Zegerius, Ted Gijselhart en Hubert Beerepoot, die zich inzette om de kantine in eigen beheer draaiende te houden. De bardiensten worden ingevuld door de vrijwilligers, de barcommissie stuurt in de achtergrond het proces aan en bewaakt deze. Ook het dagelijks sluiten van bar en park gebeurt door deze harde werkers. Na een paar jaar houden Hans, Hubert en Ted er mee op en neemt Jan het gehele management van de bar op zich. Samen met zijn vrouw Anja regelen ze de inkoop, de aansturing van de vrijwilligers en alle werkzaamheden er omheen.

In 2002 wordt Jan benoemd tot erelid van onze vereniging.

Cees den Ouden

Cees den Ouden is erelid geworden in 2009, vanwege het vele werk bij het trekken van de kar voor de bouw van het VVGA clubhuis. Hieronder zijn verhaal.

Lees meer

Els Borghols

Voor Els Borghols (1955) is het vanzelfsprekend dat je iets voor je club doet. Dat is haar met de paplepel ingegoten, in een handbalfamilie in Amsterdam-West, waarin iedereen in besturen meedraaide. “Niet alleen consumeren, maar bijdragen aan het reilen en zeilen van de vereniging. Dat doe je gewoon. Het voordeel is dat je op die manier ook snel mensen leert kennen.” 

Lees meer

Daniel Engelberts

VVGA benoemde Daniël Engelberts op 15 maart 2017 tot erelid voor zijn tomeloze inzet voor VVGA.

dokter kunt u even komen
breng uw beste medicijn
ik heb er nu al jaren last van
ook al doet het niet echt pijn
maar ik val voor alle vrouwen
alle mannen met een bal
dat is te veel om van te houden
dokter het is een spoedgeval

ik heb een groot hart
dit hart zo groot
het wordt nog mijn dood
dit hart zo groot
ik heb een groot hart

 

Lees meer

Eric de Vries

Vanochtend ging een gesprekje ongeveer zo. Denk er een bijna onherkenbare man met een ijsmuts en dikke shawl bij, die met een kruiwagentje tussen de banen door loopt. 
V:“Hee Eric, de banen liggen er mooi bij.”
A: “Nou, als je beter kijkt niet. Hobbels en gaten. Van het weekend hebben mensen op baan 1 en 2 wedstrijden gespeeld. Tja, dat zijn dan waarschijnlijk mensen die mijn instructies niet gelezen hebben. Marek (de groundsman, red) is vier uur met dat blok bezig geweest om de schade te herstellen.”

V: “Hoe laat was je hier vanochtend?”

A: “Kwart over zeven. Rob Vos zijn scooter was stuk. Dan moet ik het maar doen. Je kunt aan het begin van het seizoen niet een dag niks aan de banen doen.”

Lees meer